Ar mērķi paplašināt jauniešu zināšanas un veicināt jēgpilnu digitālo prasmju izmantošanu, Samsung kopš 2013.gada Baltijā īsteno dažādas digitālās izglītības iniciatīvas. Iepriekš – Samsung Skola Nākotnei, tagad – Solve for Tomorrow ideju konkurss aicina iepazīt tehnoloģiju sniegtās iespējas un izmantot tās, padarot savu un apkārtējo ikdienu labāku.

Samsung Skola Nākotnei paveiktais:

  • izstrādāti pieci mācību kursi, no kuriem katrs veltīts noteiktai tematikai – jaunradei, saziņai, prasmēm, iesaistei un domāšanai,
  • veicināta ģimeņu saziņa par digitālo komunikāciju, izstrādājot ģimenes digitālās veselības testu, vadlīnijas vecākiem un īsu videi padomu sēriju,
  • radīta “Latvijas jauniešu NEtiķete” – 16 labas digitālas uzvedības punkti – kas oficiāli tika iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī nosūtīta visām Latvijas skolām un izplatīta jauniešu organizācijām

Līdzšinējos Samsung digitālās izglītības projektos darbā ar mūsdienu tehnoloģijām apmācīti vairāk nekā 500 skolotāji, un tas palīdzējis uzlabot ikdienu vairāk nekā 100 000 skolēniem.

Kopš 2021.gada Samsung Baltijā rīko ideju konkursu Solve for Tomorrow, kas aicina jauniešus risināt sabiedrībā aktuālas problēmas un izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas jēgpilni. Konkursa pirmajā gadā aicinājām jauniešus radīt jaunas idejas un pieredzes, kas palīdzētu sabiedrībai pandēmijas laikā un pēc tās atgūt līdzsvaru starp tiešsaistes un bezsaistes dzīvi. Pērn, savukārt, aicinājām domāt un meklēt risinājumus, kā ar tehnoloģiju palīdzību varam veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu.

2023/2024 sezonā aicinām skolēnus padarīt skolas vidi draudzīgāku un skolas dzīvi – priekpilnāku.

Vīzija
Nodrošināt, ka ikviens Eiropas jaunietis var piekļūt tām iespējām, ko sniedz digitālās prasmes un mācīšanās ar tehnoloģiju palīdzību
Misija
Investēt laiku un naudu, lai nodrošinātu, ka jauniem cilvēkiem visā Eiropā ir darba tirgum adekvātas digitālās prasmes
Mērķis
Palīdzēt veidot nākotnes iespējas bērniem un jauniešiem, piedāvājot programmas, kas sniedz plašāku piekļuvi tehnoloģiju prasmēm un iespējām