Padomu video

Kas ir Dizaina domāšana un kā to pielietot?

Dizaina domāšanas 1. posms - izpēte

Dizaina domāšanas 2. posms - problēmu definēšana

Dizaina domāšanas 3. posms - ideju izstrāde