Samsung Electronics Baltics alustas õpilaste digiprogrammidega Lätis juba 2013. aastal. Eestis on digioskustega seotud programm varem kandnud nime Samsung Digi Pass. Programmide eesmärk on arendada õpilaste digioskusi, et seeläbi suurendada nende tehnoloogiaalaseid teadmisi ning võimalusi tulevikuks. Samsungi digitaalsete haridusprogammide kaudu on tänaseks spetsiaalse koolituse läbinud rohkem kui 235 õpetajat, kelle kaudu on digialased teadmised jõudnud enam kui 40 000 kooliõpilaseni.

Et suurendada noorte teadmisi ning edendada läbimõeldud digioskuste levikut, käivitasime 2017. aastal Õpilaste Digitaalse IQ programmi. Programm hõlmas 5 koolituskursust, millest igaüks on pühendatud kindlale teemale.

Täna kannab programm nime Solve For Tomorrow ja see on ideekonkurss 9.-12. klassi õpilastele. Varasematel aastatel on võistlus olnud väga edukas. Sel aastal on auhinnad samuti märkimisväärsed. Tänavu saab võitjameeskond 5000 EUR auhinna Samsungi seadmete soetamiseks ja lisaks 5000 EUR enda pakutud idee elluviimiseks. Kogu auhinnafond on 16 000 €.

Konkursitöö eesmärk on kirjeldada, kuidas aitaks idee tõsta noorte heaolu koolis ning osa auhinnafondist on mõeldud selle idee realiseerimiseks ehk päriselt ära tegemiseks.

Konkursitööd võivad olla loodud ükskõik millises sobivas vormis – video, meemikogumik, muusikavideo, infomaterjal. Samuti võib tööde loomisel kasutada kirjutatud teksti, infograafikat, fotosid, animatsiooni jne. Et hõlbustada sisu loomist ning aidata teemas püsida, lisame me programmi lehele selle käigus ka kasulikke infomaterjale, mis on loodud koostöös ekspertidega üle Eesti ja nende eesmärk on abistada meeskondi nende ideede väljatöötamisel.

Visioon
Meie visioon on kindlustada, et igal Euroopa noorel on juurdepääs tehnoloogiapõhisele õppele ning digitaalsele kirjandusele.
Missioon
Investeerime aega ja raha, et kõikidel Euroopa noortel oleks võimalik omandada tööturule sisenemiseks vajalikud digitaalsed oskused.
Eesmärk
Meie eesmärk ehitada lastele ja noortele parem tulevik, pakkudes selleks koolitusprogramme, mille kaudu on noortel võimalik omandada eluks vajalikke digi- ja tehnoloogilisi oskusi.