„Samsung“ socialinės atsakomybės programa – „Solve for Tomorrow“
Taisyklės ir sąlygos 

Programos Organizatorius ir Vykdytojai

 1. Programą organizuoja SIA „Samsung Electronics Baltics“, reg. Nr. 40003963909, reg. adresas Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija (toliau – Organizatorius).
 2. „Samsung“ socialinės atsakomybės programos „Solve for Tomorrow“ (toliau – Programa) Vykdytojai yra:
  2.1. Publicum, UAB, reg. nr.: 125671759, VAT nr: LT256717515, Adresas: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania;
  2.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA”, reg. nr.: 40003524607, VAT nr.: LV40003524607, Adresas: Blaumaņa 5A-7, Riga, LV-1011, Latvia;
  2.3. Hamburg ja Partnerid OÜ, reg. nr.: 11199312, VAT nr.: EE101024862, Adresas: Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Estonia (toliau – Vykdytojai).

Apibrėžimai

„Paraiškos teikėjas“: kiekvienas asmuo, pateikęs paraišką dalyvauti Programoje.
„Paraiška“: paraiška dalyvauti Programoje.
„Programos aprašymas“: trumpas aprašas, pagal kurį Dalyviai turi pateikti Idėją kaip savo Dalyvio paraiškos dalį.
„Programa“: „Samsung“ socialinės atsakomybės programa „Solve for Tomorrow“
„Išplėtota idėja“: Dalyvio pateikta informacija antrojo etapo metu.
„Darbai“: kiekvienas įrašas.
„Darbas“: komandos paraiška dalyvauti antrajame etape, įskaitant komandos idėjos pasiūlymą.
„Finalininkai“: Dalyvis, atrinktas dalyvauti Programos trečiajame etape.
„Idėja“: reiškia Dalyvio pateiktą idėją ar sprendimą, susijusį su Tema.
„Dalyvis“: tai Įrašą pateikusių Paraiškos teikėjų komanda.
„Įrašai“: reiškia bet kokią (ne asmeninę) informaciją, kurią bet kuriuo etapu pateikia Paraiškos teikėjas arba Dalyvis.
„Taisyklės“: „Samsung“ socialinės atsakomybės programos „Solve for Tomorrow“ taisyklės ir sąlygos
„Tema“: viena iš temų, kurias „Samsung“ nustatė kaip Programos pagrindą. 

 

Dalyviai

 1. Ši Programa skirta mokiniams iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kurie stojimo paraiškos pateikimo dieną mokosi 9-12 klasėse. Dalyviai į Programą gali patekti tik komandomis, kurias sudaro 3-5 asmenys.
 2. Programa suskirstyta į tris etapus, atranka pradedama nuo pirmojo etapo, kad tik pirmą etapą įveikę dalyviai galėtų dalyvauti kitame etape.
 3. Norint dalyvauti programoje, nereikia atlikti jokio pirkimo ar mokėti dalyvio mokesčio.
 4. Dalyvaudamas šioje Programoje, Dalyvis sutinka laikytis šių taisyklių ir visos informacijos, kurią apie Programą skelbia Organizatorius (adresu solvefortomorrowbaltics.com/lt ) arba kuri pateikiama kitur paraiškos teikimo metu.
 5. Kiekvieną Dalyvį (komandą) turi lydėti jį atstovaujantis mokytojas. Kiekvienas Paraiškos teikėjas gali būti tik vieno Dalyvio (komandos, pateikusios Paraišką) narys.
 6. Dalyviai privalo patys kurti savo darbus ir nekopijuoti tekstų, vaizdų, garso ar vaizdo įrašų iš trečiųjų šalių.
 7. Dalyviai, pateikę paraišką dalyvauti Programoje, turi dalyvauti seminaruose, meistriškumo pamokose, mentorystės sesijose ir baigiamajame idėjų pristatymo renginyje, kaip nurodė Organizatoriai, kad galėtų laimėti Programoje.
 8. Kiekvienas Paraiškos teikėjas turi elgtis sąžiningai, pagrįstai ir laiku atliks visus Organizatoriaus prašymus ir nesielgs taip, kad galėtų pakenkti Organizatoriaus reputacijai arba neigiamai paveikti Organizatoriaus darbuotojų ar bet kurio kito Paraiškos teikėjo sveikatą, saugumą ar gerovę.

 

Trukmė ir teritorija

 1. Programa vykdoma Latvijos, Lietuvos ir Estijos teritorijoje.
 2. Programa bus vykdoma nuo 2023 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. sausio mėn. pagal toliau pateiktame tvarkaraštyje (toliau – Tvarkaraštis) nurodytus įvykius:
Programos pradžia 11.09.2023.
Pirmasis etapas – Paraiškų pateikimas 11.09.2022. – 05.10.2023.
Paraiškų pateikimo galutinis terminas 05.10.2023.
Pirmasis etapas – mokymosi etapas, idėjų kūrimas 09.10.2023. – 27.10.2023.
Galutinis idėjų pateikimas 02.11.2023.
Vietinė vertinimo komisija vertina idėjas ir priima sprendimą dėl TOP5 Dalyvių, keliaujančių į Baltijos šalių finalą 06.11.2023. – 17.11.2023.
Skelbiami finalo dalyviai 22.11.2023. –
Antrasis etapas: TOP projektų rengimo etapas / TOP komandų kuravimas ir instruktavimas 23.11.2023.-08.12.2023.
Trečiasis etapas – finalinis renginys. Vertinimo komisijos sprendimas ir programos nugalėtojų paskelbimas. 2023 m. gruodžio mėn., tiksli galutinė renginio data bus nustatyta vėliau
Idėjos įgyvendinimo etapas 01.01.2024. -01.04.2024.

 

 1. Tikslios Pirmojo etapo mokymosi etapo seminarų (jei jie bus organizuojami kaip pirmojo etapo mokymosi etapo dalis) ir finalinio renginio datos bus patvirtintos vėliau, ir nors Organizatorius bendradarbiaus su Dalyviais, kad užtikrintų jiems patogias datas, dalyvavimas sutartomis datomis bus privalomas, kad būtų galima tęsti Programą.
 2. Organizatorius pasilieka teisę keisti šios programos tvarkaraštį, trukmę ir tikslias datas.

 

1 etapas – paraiškų pateikimas ir mokymasis

 1. Paraiškos teikėjai turi pateikti savo Programos paraišką svetainėje solvefortomorrowbaltics.com/lt nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. iki 2023 m. spalio 5 d. 23:59 (GMT+2), susibūrę į 3-5 žmonių komandas iš 9-12 klasių.
 2. Programos paraiška turi būti sudaryta iš visiškai užpildytos internetinės paraiškos formos, kurią galima rasti 15 punkte nurodytoje svetainėje.
 3. Programos paraiškoje kiekvienam Paraiškos teikėjui suteikiama galimybė dalyvauti pirmajame etape: mokymosi etapas, idėjų vystymas ir dalyvavimas dizaino mąstymo meistriškumo pamokose arba gauti dizaino mąstymo medžiagos idėjoms vystyti individualiai (toliau – pirmasis etapas).
 4. Pasibaigus pirmajam etapui, Paraiškų teikėjai, susijungę į komandą ir sudarę vieningą Dalyvį, turi įketi Darbą svetainėje solvefortomorrowbaltics.com/lt iki 2023 m. lapkričio 2 d. 23:59 (GMT+2). Pareiškėjų sudarytos komandos toliau bus vadinamos Dalyviais.
 5. Darbas turi būti sudarytas iš:
  19.1. Visiškai užpildytos internetinės paraiškos formos su išsamiais atsakymais į visus klausimus;
  19.2. Projekto vizualinio pristatymo, kuriame pateikiamas sukurtos idėjos projektas PDF, PPT ar bet kokia kita forma pagal dalyvių pasirinkimą. Jis turi būti pridėtas prie paraiškos formos kaip parsisiunčiama nuoroda, kurios galiojimo laikas nesibaigia (pavyzdžiui, naudojant „Google Drive“ arba „DropBox“), arba bet kokiu kitu būdu, kaip nurodyta paraiškos formoje;
  19.3. Idėjos – pasiūlymo dėl sprendimo, susijusio su technologijomis, atitinkančiomis Programos aprašymą: Kaip technologijos gali padėti pagerinti mokinių fizinę ir emocinę gerovę mokykloje?
 6. Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik vieną Idėją.
 7. Kriterijai, į kuriuos bus atsižvelgiama nustatant pirmojo etapo laimėtojus, yra šie:
  21.1. Technologijos – ar idėja yra tokia, kuriai būtų galima panaudoti technologijas?
  21.2. Kūrybiškumas – ar idėja pasižymi originalumu?
  21.3. Įgyvendinamumas – Kiek idėja yra įgyvendinama naudojant dabartines technologijas ir išteklius?
  21.4. Socialinis poveikis – kokią visuomenės problemą komanda sprendžia, kaip komanda atsižvelgė į numatomos tikslinės auditorijos poreikius ir idėjos potencialą pasiekti tikslinę auditoriją ir suteikti jai naudos.
  21.5. Įgyvendinimas – kaip komanda įrodė savo idėjos įgyvendinimo galimybes? Ar jie apsvarstė terminus, galimai dalyvaujančias šalis ir išlaidų sąmatą?
 8. Kiekvieną galiojančią Paraišką peržiūrės ir įvertins vertinimo komisija, sudaryta iš Organizatoriaus darbuotojų ar atstovų ir nepriklausomų narių.
 9. Vietinė vertinimo komisija peržiūri Darbus ir nustato po 5 (penkis) Darbus iš kiekvienos šalies – Lietuvos, Latvijos ir Estijos (iš viso 15), kurie, vertinimo komisijos nuomone, geriausiai atitinka laimėjimo kriterijus. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.
 10. Dalyviai, kurių Paraiškos atitiko reikalavimus ir surinko daugiausiai balų savo šalyje, atsižvelgus į 21 punkte nurodytus laimėjimo kriterijus, bus informuoti el. paštu ir turės teisę pereiti į antrąjį Programos etapą.

 

Antrasis etapas – mentorystė

 1. Visi Dalyviai, kurie buvo informuoti pagal 24 punktą, gali dalyvauti TOP projektų rengimo etape / TOP komandų mentorystės ir mokymosi etape (toliau – antrasis etapas).
 2. Norėdami dalyvauti antrajame etape, Dalyviai turi pateikti mokyklos vadovybės pasirašytą sutikimą, kad, laimėjus šią Programą, mokyklos vadovybė sutinka, jog idėja būtų įgyvendinama būtent šioje mokykloje.
 3. Mokyklos vadovybei atsisakius leisti įgyvendinti laimėjusią Idėją, Dalyvis privalo pasitraukti iš konkurso, o į antrąjį etapą bus pakviesta kita geriausią rezultatą surinkusi komanda (Dalyvis).
 4. Antrajame etape Dalyviai turi toliau vystyti savo Idėją, kad ji taptų sudėtingesne koncepcija, remdamiesi Organizatorių ir Vykdytojų organizuojamomis konsultacijomis.
 5. Dalyviai turi pateikti savo Išplėtotą idėją likus 5 (penkioms) dienoms iki finalinio renginio.

 

Trečiasis etapas – finalai

 1. Tik tie penkiolika Dalyvių, kurie laimėjo ir buvo informuoti pagal 24 punktą bei gavo mokyklos vadovybės pasirašytą sutikimą, kad pergalės šioje Programoje atveju mokyklos vadovybė sutinka su Idėjos įgyvendinimu tikslioje mokykloje, gali dalyvauti finaliniame Programos etape (toliau – trečiasis etapas).
 2. Trečiojo etapo finaliniame renginyje anglų kalba dalyviai pristato savo galutinę Išplėtotą idėją.
 3. Kiekvieną Išplėtotą idėją ir jos pristatymą vertins tarptautinė vertinimo komisija, kurią sudarys Organizatoriaus darbuotojai arba atstovai ir nepriklausomi nariai.
 4. Nugalėtojai paskelbiami per finalinį trečiojo etapo renginį, remiantis vertinimo komisijos nuosprendžiu.
 5. Laimėjusios Dalyvių Idėjos bus nustatytos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
  1. geriausias technologijos (programėlės, produkto ar paslaugos) panaudojimas pagrindinei Programos temai spręsti;
  2. galutinio plano išsamumo ir aiškumo kokybė, kaip parodyta pristatymo renginyje;
  3. Išplėtotos idėjos kūrybiškumas ir originalumas;
  4. sprendimo įgyvendinamumas atsižvelgiant į dabartines technologijas, išteklius, įstatymus ir kitus teisės aktus;
  5. Išplėtotos idėjos potencialas daryti teigiamą poveikį mokyklos aplinkai ir (arba) mokinių gerovei, laimei mokykloje;
  6. potencialas pasiekti numatytą tikslinę auditoriją.

 

 1. Kiekvieną kriterijų vertinimo komisija vertins pagal 1-10 balų skalę. Tai reiškia, kad Dalyviai gali surinkti ne daugiau kaip 60 komisijos balų. Daugiausia balų surinkęs Dalyvis bus laikomas šios Programos nugalėtoju. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

 

Laimėjusios idėjos įgyvendinimas

 1. Programos prizinis fondas turi būti panaudotas laimėjusio Dalyvio sukurtai Idėjai įgyvendinti jo mokykloje. Dėl šios priežasties 38 punkte nurodytas piniginis prizas bus pervestas jų mokyklai, kad ji galėtų atlikti būtinas investicijas Išplėtotai idėjai įgyvendinti.
 2. Jei prizo fondo nepakanka Išplėtotai idėjai įgyvendinti, mokykla ir Organizatorius kartu su laimėjusiu Dalyviu ieškos būdų, kaip Išplėtotą idėją įgyvendinti mažesne apimtimi.
 3. Mokykla ir laimėjusi komanda privalo informuoti Organizatorius apie sukurtos idėjos įgyvendinimą, pateikdama nuotrauką ir (arba) vaizdo įrašą, ir (arba) kitus įrodymus. Organizatoriai pasilieka teisę vykdyti įgyvendintos Idėjos ir Konkurso viešinimo veiklą, suderinę su mokykla priimtiną formą.

Prizai

 1. Trečiojo etapo dalyviui, surinkusiam daugiausiai balų, bus įteiktas 5000 eurų piniginis prizas Išplėtotos idėjos įgyvendinimui jo mokykloje.
 2. Daugiausia balų surinkusiam Trečiojo etapo dalyviui taip pat atiteks prizas – 5000 EUR vertės „Samsung“ dovanų čekis pasirinktiems Organizatorių įrenginiams įsigyti.
 3. Trečiojo etapo antrasis daugiausiai balų surinkęs dalyvis gaus prizą – „Samsung“ dovanų čekį, kurio vertė – 3000 EUR pasirinktiems Organizatorių įrenginiams įsigyti.
 4. Trečiojo etapo trečiajam daugiausiai balų surinkusiam Dalyviui atiteks prizas – 2 000 EUR vertės „Samsung“ dovanų čekis pasirinktiems Organizatorių įrenginiams įsigyti.
 5. Visi finalininkai, išskyrus 38-41 punktuose minėtus pagrindinio prizo laimėtojus, gaus paskatinamuosius apdovanojimus. Organizatoriai gali įvesti papildomus specialius prizus, neįtrauktus į pagrindinių prizų fondą.
 6. Visiems pagal šią Programą įsteigtiems prizams taikomi mokesčiai pagal kiekvienos šalies teisės aktus.
 7. Organizatorius įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, taikomus pagal šias Taisykles išduodamiems prizams, laimėjusių Dalyvių naudai.

 

Pateiktų paraiškų panaudojimas

 1. Vykdytojai gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties be jokio atlygio ir atskiro susitarimo paskelbti bet kokią su šia Programa susijusią gautą Paraišką bet kurioje savo interneto svetainėje ar bet kuriame socialiniame tinkle.
 2. Dalyvaudami Programoje dalyviai sutinka, kad jų pateikti darbai gali būti naudojami įvairiais būdais, atgaminami, redaguojami ir skelbiami Lietuvos, Estijos ar Latvijos organizatorių „Facebook“ paskyrose ir Organizatorių interneto svetainėse Estijoje, Lietuvoje ar Latvijoje. Dalyviai taip pat patvirtina, kad jie turi teises ir įgaliojimus dalyvauti Programoje pagal Taisykles ir kad Organizatoriui nereikės mokėti jokių autorinių atlyginimų, mokesčių, licencijų ar kitų mokesčių už intelektinės nuosavybės teises Dalyviams ar trečiosioms šalims. Siekiant išvengti abejonių, Organizatorius turi teisę savo nuožiūra, be jokių teritorinių ar laiko apribojimų ir vadovaudamasis Organizatoriaus tikslais naudoti šioje Programoje ar jos dalyse pateiktas Dalyvių Idėjas, Pateiktus darbus ir bet kokią kitą medžiagą, įskaitant: a) atgaminti, dubliuoti Dalyvių pateiktas Idėjas, Pateiktus darbus ir bet kokią kitą medžiagą bet kokiu tikslu; (b) pataisyti ir papildyti Dalyvių pateiktas Idėjas, Darbus ir bet kokią kitą Dalyvių pateiktą medžiagą; (c) platinti Dalyvių pateiktų Idėjų, Darbų ir bet kokios kitos medžiagos kopijas bet kurioje pasaulio vietoje; (d) viešai rodyti Dalyvių pateiktas Idėjas, Darbus ir bet kokią kitą Dalyvių pateiktą medžiagą; (e) transliuoti ar viešai skelbti Dalyvių pateiktas Idėjas, Darbus ir bet kokią kitą medžiagą, įskaitant per kompiuterių tinklus (skaitmeninį turinį, interneto svetaines ir t. t.).
 3. Kiekvienas dalyvis patvirtina, kad jis yra Idėjas sukūręs asmuo, o paraiškos formos pateiktos laikantis šios Programos taisyklių. Dalyviai įsipareigoja atlyginti Organizatoriams ir Organizatoriui nuostolius, žalą, įsipareigojimus, prievoles, pretenzijas, ieškinius ir reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas teisines išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai atsirandančias dėl bet kokio šio punkto ir kitų šios Programos sąlygų pažeidimo.
 4. Kiekvienas dalyvis sutinka, kad Organizatorius, Vykdytojai ir su jais susijusios įmonės turi teisę teikti ataskaitas apie Programą, įskaitant ataskaitas apie Dalyvius ir jų idėjas, Darbus ir bet kokią kitą Dalyvių pateiktą medžiagą, taip pat ir rinkodaros tikslais.

 

Asmens duomenys – teisė naudoti vardus, atvaizdus ir vaizdo įrašus

 1. Organizatorius yra Programos duomenų valdytojas. Vykdytojai yra Organizatoriaus duomenų tvarkytojai Programos tikslais. Norėdami prašyti prieigos, pataisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su Dalyvių asmens duomenų tvarkymu, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą arba pareikšti kitus susirūpinimą keliančius klausimus dėl jų asmens duomenų tvarkymo, Pareiškėjai gali pateikti prašymą Europos duomenų apsaugos pareigūnui per Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paramos puslapį, kurio nuorodą galima rasti Privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu http://www.samsung.com/lt. Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros institucijai.
 2. Organizatorius naudoja Paraiškos teikėjų asmens duomenis tik Programai vykdyti ir administruoti (įskaitant susisiekimą su Paraiškų teikėjais ir Dalyviais apie Programą ir bet kokią apdovanojimo veiklą) ir toliau nurodytais tikslais.
  51.1. Kiekvienas Paraiškos teikėjas, pateikęs paraišką dalyvauti šioje Programoje, pripažįsta, kad Organizatorius, Vykdytojai ir su jais susijusios įmonės gali naudoti jo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir amžių su Programa susijusioje reklamoje ir rinkodaroje.
  51.2. Kiekvienas Paraiškos teikėjas, pateikęs paraišką dalyvauti šioje Programoje, pripažįsta, kad Organizatorius, Vykdytojai ir su jais susijusios įmonės gali naudoti jo asmens duomenis, pavyzdžiui, nuotraukas ir vaizdo įrašus, su Programa susijusiai reklamai ir rinkodarai.
  51.3. Kiekvienas Paraiškos teikėjas, pateikęs paraišką dalyvauti šioje Programoje, pripažįsta, kad Organizatorius, Vykdytojai ir su jais susijusios įmonės gali daryti ir naudoti renginių nuotraukas ir vaizdo įrašus su Programa susijusioje reklamoje ir rinkodaroje.
 3. Kiekvieno Paraiškos teikėjo asmens duomenys bus saugomi pagal mūsų privatumo politiką:
  52.1. https://www.samsung.com/lt/info/privacy/ (Lietuvoje);
  52.2. https://www.samsung.com/lv/info/privacy/ (Latvijoje);
  53.3. https://www.samsung.com/ee/info/privacy/ (Estijoje).
 4. Paraiškos teikėjų ir Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiais teisiniais pagrindais: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu (sutikimas); BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu (teisinės prievolės vykdymas); BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (teisėtas Organizatoriaus interesas populiarinti „Samsung“ prekės ženklą ir produktus).
 5. Jei Paraiškos teikėjų asmens duomenys tvarkomi jų sutikimo pagrindu, jie turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

 

Apsauga

 1. Jei Paraiškos teikėjas yra nepilnametis arba suaugęs asmuo, kurio veiksnumas apribotas, Organizatorius ir Vykdytojai pasilieka teisę reikalauti, kad jo teisėtas globėjas atitinkamo Paraiškos teikėjo vardu pasirašytų pareiškimą, patvirtinantį, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Kitos sąlygos

 1. Vykdytojai ir Organizatorius neatsako už Programos nutraukimą dėl force majeure, tarptautinių ir nacionalinių sankcijų ar kitų nuo jų nepriklausančių veiksnių.
 2. Vykdytojai ir Organizatorius pasilieka teisę, veikdami pagrįstai ir laikydamiesi visų atitinkamų teisės aktų ir praktikos kodeksų, keisti šios Programos sąlygas. Vykdytojai ir Organizatorius pasilieka teisę keisti Programos tvarkaraštyje nurodytas datas.
 3. Bet kokie Programos tvarkaraščio pakeitimai bus skelbiami 15 punkte nurodytoje Programos interneto svetainėje. Paraiškos teikėjai taip pat bus informuojami privačiai savo elektroniniais laiškais, jei Programos tvarkaraščio pakeitimai gali turėti reikšmingos įtakos Paraiškos teikėjams.
 4. Vykdytojai ir Organizatorius pasilieka teisę:
  59.1. pašalinti Paraiškos teikėją ar Dalyvį iš Programos už bet kokį šių Sąlygų pažeidimą;
  59.2. pašalinti Paraiškos teikėją ar Dalyvį, jei jis per Organizatoriaus pranešime nustatytą terminą nesureaguoja, ir paskirti jį pakeičiantį asmenį;
  59.3. pratęsti šiose Sąlygose nurodytus pateikimo terminus arba reikalauti, kad atsakymas būtų pateiktas iki nustatyto termino, jei kyla techninių ar kitų su pateikimu susijusių problemų;
  59.4. bet kuriuo metu ir be Paraiškos teikėjų sutikimo keisti Taisykles. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus Paraiškos teikėjai ir Dalyviai bus tinkamai informuoti;
  59.5. pašalinti Paraiškos teikėjus ir Dalyvius iš Programos be kompensacijos.
 5. Kiekvieną galiojančią Paraišką kiekviename Programos etape vertins ir balus skirs komisija, o komisijos sprendimas bus galutinis. Atranka jokiomis aplinkybėmis nebus vykdoma loterijos prasme, remiantis atsitiktinumu ar sėkme. Jei komisija pagrįstai mano, kad visų Paraiškų kokybė yra nepakankama prizams gauti, teisėjai pasilieka teisę atšaukti Programą ir neskirti prizų, paskelbdami savo sprendimą 15 punkte nurodytoje Programos interneto svetainėje ir privačiai informuodami Paraiškų teikėjus jų elektroniniais laiškais.

Apribojimai

 1. Vykdytojai ir Organizatorius neatsako už: (a) bet kokius nesėkmingus Dalyvių Darbų atvejus dėl perdavimo sutrikimų ir kitų sąlygų, kurių jie negali kontroliuoti; (b) bet kokius pavėluotus, prarastus, neteisingai nukreiptus ar sugadintus Darbus ar Dalyvius; (c) bet kokius kompiuterių ar ryšių sutrikimus ar gedimus; (d) bet kokius trikdžius, nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl įvykių, kurių Vykdytojai ar Organizatorius negali kontroliuoti; arba (e) bet kokias spausdinimo ar rašybos klaidas bet kokioje su Programa susijusioje medžiagoje.
 2. Dalyvaudami Programoje Paraiškos teikėjai sutinka atleisti Organizatorių nuo bet kokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, išlaidas, sužalojimus, nuostolius ar bet kokią žalą, kylančią dėl Programos ar su ja susijusią arba dėl bet kokio prizo priėmimo, turėjimo, dalyvavimo ar naudojimo (išskyrus mirtį ar kūno sužalojimą dėl Vykdytojų ar Organizatorių aplaidumo, sukčiavimo ar kitų įstatymų draudžiamų priežasčių).
 3. Vykdytojai ir Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kurios gali kilti dėl dalyvavimo Programoje, pasikliovimo bet kokiais teiginiais apie Programą, jos sustabdymo ar atšaukimo.

 

Taikomoji teisė

 1. Programai ir šioms Taisyklėms taikomi Latvijos Respublikos teisės aktai. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šios Programos, sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose.

 

Kontaktai

 1. Jei Dalyviai turi klausimų ar skundų dėl Programos, jie turi teisę juos pateikti iki 2024 m. gegužės 31 d., paskambinę telefonu arba susisiekę el. paštu:
  65.1. csr@ka.lv, +371 26115960 (Latvija);
  65.2. samsung@publicum.lt, +370 671 68022 (Lietuva);
  65.3. samsung@hamburg.ee, +372 529 7572 (Estija).