Uuring: Millised tegurid põhjustavad Eesti koolinoortes enim stressi?

Samsungi noorteprogrammi Solve For Tomorrow raames tellitud ja Norstati läbiviidud uuringust selgub, et noortes vanuses 15-19 põhjustavad enim stressi akadeemilised probleemid.

Põhikoolis või gümnaasiumis 9.-12. klassis õppivatest noortest märkis 65%, et akadeemilised probleemid on üks teguritest, mis neile enim stressi ja negatiivseid emotsioone põhjustab. Teine stressitegur oli 9.-12. klassis õppivate noorte seas terviseprobleemid, mida märkis 30% vastanutest ning kolmandaks pereprobleemid, mille tõi esile 26% vastanutest.

Küsitleti ka kutsekoolis õppivaid noori, kellest 38% tõid välja, et neile valmistavad stressi tervisega seotud probleemid, akadeemilised mured märkis ära 36% vastanutest ning 26%-le kutsekoolis õppivatest noortest valmistasid muret pereprobleemid.

Ligi pooled noored tabavad end iganädalaselt mõttelt, et nad ei taha kooli minna. Lausa igapäevaselt mõtlevad selliseid mõtteid 18% 15-19 aastastest õpilastest ja iga nädal 30%. Iga kuu tunneb soovimatust kooli mitte minna veerand vastanutest ning mõned korrad aastas 18% vastanutest.

Selgub, et kutsekoolis õppivad noored on koolis käimise suhtes vähem negatiivselt meelestatud kui põhikooli viimases klassis ja gümnaasiumis õppivad noored. Nimelt tunnistas 37% kutsekoolis õppivatest noortest, et tabab end iganädalaselt mõttelt koolist puududa, sama osakaal oli 9.-12. klassis õppivate noorte seas 51%.

Õpilaste teiseks mureallikaks on pereprobleemid

 Igapäevaselt vastu tahtmist koolis käivatest noortest märkis 73% , et neile on lähiajal akadeemilised probleemid stressi ja pingeid põhjustanud. Lisaks märkis 38%, et üheks stressi ja negatiivsete emotsioonide põhjustajaks on akadeemiliste murede järel pereprobleemid.

Stressi juures viitasid 81% noortest, et tunnevad väsimust, 67% ärevust ja 51% tõi välja, et neil on raske lõõgastuda.

Õpilastelt paluti anda hinnang enda stressiga toimetulemise osas. Pigem hästi või väga hästi tuleb stressiga toime enda hinnangul 44% õpilastest, keskmiselt saab stressiga hakkama 40% õpilastest ning 14% vastanutest tuleb enda hinnangul pigem halvasti või väga halvasti stressiga toime.

“Väljend, et laps on pere peegel ei ole võetud õhust. Selleks, et noor end kooliruumis hästi tunneks, peavad esmalt kodused suhted korras olema. Oleme asunud korraldama ideekonkurssi Solve For Tomorrow, mis seisab tänavu selle eest, et noortest oleksid kooliruumis õnnelikumad. Uuringu põhjal näib, et noored ootavad lahendust, mis aitaks akadeemilisi probleeme vältida,” sõnas Samsungi Solve For Tomorrow programmi eestvedaja Egle Tamelyte.

Samsungi tellitud uuringu viis läbi uuringufirma Norstat, kes küsitles ajavahemikul 11. september kuni 21. september kokku 251 inimest.